- SPRAWOZDANIA -

Poniżej przedstawiamy sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012:

1 - Roczne sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

2 - Bilans.pdf

3 - Rachunek wyników.pdf

4 - Informacja dotatkowa.pdf