---=== Orlęta Reszel On-Line PL ===---


- P L E B I S C Y T - N A -

- N A J L E P S Z E G O - P I Ł K A R Z A - O R L Ą T -

- W - S E Z O N I E - 2 0 0 3 / 2 0 0 4 -
- Z O B A C Z - W Y N I K I -Wyniki głosowania Internautów zostały połączone z głosami oddanymi przez kibiców na stadionie podczas meczu z Tęczą Biskupiec. Łącznie oddano 263 głosy w tym 124 pochodziło ze stadionu. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku bezsprzecznie zwyciężył Piotr Ruszkul, zdobywca 80 głosów (34 od Internautów + 46 od kibiców ze stadionu) i tym samym to on zdobył tytuł Najlepszego Piłkarza Orląt Reszel w sezonie 2003/2004. Serdecznie gratulujemy.